Styrelse

Ordförande: Carin Sjöberg
Sek/Kontakt: Êlisabeth Johansson Tel: 0733-76 86 22
Adj.kassör Emma Järlö
Övriga: Emma Hoffman, Lena Hellgren, Stefan Söderbäck och Sebastian Swande
Suppleanter: Camilla Bark och Anders Allard